Valmistautuminen Seuraavaan Pandemiaan – Miten Terveydenhuoltolaitokset Voivat Parantaa

On turvallista sanoa, että terveydenhuollon pandemiat eivät ole uusia tapauksia. Maailma on kohdannut niitä useita, ja historiallinen havainto paljastaa, että myös tulevat pandemiat ovat todennäköisiä.

Tällä hetkellä on ongelma terveydenhuollon laitoksissa, jotka pystyvät hädin tuskin käsittelemään rutiinitaakkaa. Jos hätätilanteita tapahtuu, se ei kestä kauan niiden kyky pakokaasua. Ei ole myöskään varmuutta tai ennustettavuutta siitä, mikä voi laukaista seuraavan epidemian tai pandemian.

Monissa tällaisissa tapauksissa paniikkitilanteet, kuten resurssipula, suunnittelun puute ja epätasa-arvoinen terveydenhuollon työvoima, voivat johtaa suurempiin vahinkoihin. Samoin psykologisen resilienssin puute voi johtaa lisävaikeuksiin kriisien hallinnassa. Tästä syystä on tärkeää tehostaa valmistautumista seuraavaan pandemian kaltaiseen tilanteeseen.

Terveydenhuoltolaitosten on otettava opikseen edellisistä kriiseistä ja varustauduttava sen mukaisesti. Perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla ihmishenkien menetysten ja pandemioiden laajan vaikutuksen minimointi mahdollisimman paljon.

 

Nämä ovat joitakin tapoja, joilla terveydenhuoltolaitokset voivat valmistautua paremmin seuraavaan pandemiaan.

1. Päivitä Terveydenhuoltopolitiikka
Työskentely samojen poliittisten puitteiden parissa kaikissa tilanteissa ei voi selittää kriisitilanteen arvaamattomuutta. Jokaisessa hätätilanteessa tarvitaan eri strategia kuin hoitolaitosten rutiinitoiminnassa. Se tarkoittaa, että nykyinen terveydenhuoltopolitiikka tarvitsee perusteellisia päivityksiä. Nykyinen politiikka tarvitsee joustavuutta toimielinten vastausten mukauttamiseksi ja muuttamiseksi tilanteen vaatiessa.

Työn päivittämiseksi terveydenhuollon ammattilaiset ja poliittiset diplomaatit eivät voi tehdä tietoon perustuvia ja kokonaisvaltaisia päätöksiä. Päätöksenteko edellyttää myös osallistumista TEKNISET personals, kuten asiantuntijat terveydenhuollon järjestelmien engineering, tiede, ja teknologia. Heidän osaamisensa voi osaltaan parantaa terveydenhuollon laitoksia teknisestä näkökulmasta. Se johtuu siitä, että terveydenhuollon hätätilanteiden hoitamisessa ei ole kyse vain potilaiden hoitamisesta ja lääketieteellisten taitojen valjastamisesta.

Tuleviin pandemioihin valmistautuminen voi edellyttää esimerkiksi nopean työryhmän perustamista, joka on taitava käsittelemään hätätilanteita. Politiikkamuutoksiin voisi sisältyä myös terveydenhuollon infrastruktuurin parantaminen ongelmien vakavuuden mukaan. Lisäksi sairaalat voivat keskittyä jäljittelemään heidän läsnäoloaan useissa paikoissa jakaakseen potilastaakkaa.

Siksi terveydenhuoltolaitosten olisi otettava päätöksentekoon mukaan useita asiantuntijoita ja keskityttävä politiikkojensa päivittämiseen. Mitä monipuolisempi politiikan tekijätiimi, sitä osallistavammin ja paremmin he pystyvät päättämään.

2. Keskity Terveydenhuollon Tarvikkeisiin
Pula terveydenhoitotarvikkeista on pandemioiden aikana usein yleisin ongelma, kun otetaan huomioon sen suurempi käyttö ja kysyntä. Kriisitilanne ei jää odottamaan, että sairaalat toimittavat tarvikkeet hyvissä ajoin. Meneillään oleva pandemia on myös osoittanut, miten vähäiset lääkintätarvikkeet ovat pahentaneet tilannetta entisestään.

Sairaalat eivät voineet ottaa vastaan ja helpottaa edes kriittisesti sairaita potilaita lääketieteellisten välineiden ja sairaalasänkyjen puutteen vuoksi. Potilaat eivät voineet käyttää lääkkeitä hintojen nousun ja rajallisen saatavuuden vuoksi. Terveydenhoitolaitokset eivät myöskään pystyneet ylläpitämään työpaikkahygieniaa, koska puhdistusaineita ja desinfiointiaineita käytettiin ennätyksellisen paljon myös sairaaloiden ulkopuolella. Vielä enemmän hoitohenkilökunta joutui vaarantamaan henkensä työskennellessään ilman asianmukaisia suojavarusteita.

Näiden haasteiden vuoksi Covid-19: stä tuli yksi nykyhistorian tuhoisimmista terveydenhuollon kriiseistä. Jos edellä mainitut asiat vaikeuttavat edelleen hoitolaitoksen toimintoja, tulevat pandemiat voivat olla tuhoisampia. Näin ollen päätöksentekijöiden, laitevalmistajien ja farmakologien olisi edistettävä terveydenhuoltopalvelujen ja-palvelujen tarjoajien helpottamista.

3. Helpottaa Ja Kannustaa Tutkimustoimia
Ei ole epäilystäkään siitä, että tutkimus on väistämätöntä avustaa terveydenhuoltojärjestelmää. Ilman tutkimuksen helpottamista terveydenhuoltolaitosten olisi vaikea pärjätä. Pienetkin ja vähemmän uhkaavat terveysolosuhteet olisivat voineet upottaa ne jo kauan sitten. Niin tarttuva mikro-organismi mullisti maailman pandemian aikana.

Ilman tutkimus-ja tiedeyhteisön panosta virusten geneettistä koodausta ei siis olisi mahdollista purkaa tehokkaasti. Samoin tutkijoiden tutkimusyritykset antavat potilaille toivoa rokotteiden, lääkkeiden ja hoitomenetelmien muodossa useita hengenvaarallisia sairauksia vastaan.

Tämä tarkoittaa, että tutkimus edistää lääketieteellisten toimenpiteiden jatkuvaa tarkentamista ja tarkkuutta. Näin on syntynyt röntgensäteiden, tietokonetomografian, magneettikuvauksen, ultraäänen ja positroniemissiotomografian avulla tapahtuva skannaus.

Sen lisäksi koeponnistukset paikantavat porsaanreikiä myös terveydenhuollon kehyksessä. Tutkimushavainnot osoittavat esimerkiksi, miten hygienian laiminlyönti yhteisön tasolla lisää terveyshaittoja. Niinpä jos työpajat, koulutusohjelmat ja tiedotuskampanjat voivat auttaa potilaita saamaan enemmän tietoa pienistä terveysongelmista varhaisessa vaiheessa, sairaalat eivät kärsi työmäärästä. Periaatteessa myös varautuminen tuleviin pandemioihin saattaa kiinnittää tutkimukseen paljon huomiota.

4. Terveydenhuollon Työvoiman Lisääminen Ja Valmistaminen
Terveysasiat muokkaavat, mutkistavat ja etenevät ajan myötä. Valitettavasti terveydenhuoltolaitokset kohtaavat usein kitkaa seuratessaan samaa tahtia hankkiakseen rinnakkaista osaamista. Siksi hoitohenkilökunta kohtaa hallitsemattomia haasteita, kun otetaan huomioon työpaine, epävarmuus ja osaamisvaje.

Seuraava pandemia voi tuoda uusia haasteita, jolloin työntekijöiden nykyinen tietämys ja valmistautuminen eivät riitä. Koska meneillään oleva pandemia on jo musertanut terveydenhuoltohenkilöstön kapasiteetin, he eivät myöskään kestä enempää vastaavanlaista työpainetta. Näin ollen sairaaloiden tulisi sisällyttää uusia ohjelmia ja koulutusta, joilla parannetaan osaavia jäseniä nykyisten terveydenhuoltotiimiensä uusien rekrytointien lisäksi.

Työntekijät menehtyvät todennäköisemmin tulevaan pandemiaan, jos esimerkiksi heidän henkistä ja psyykkistä terveyttään ei oteta pakollisesti huomioon. Näin ollen sairaaloiden tulisi lääkärintaitojen lisäksi huolehtia myös resilienssin kehittämisestä.

Sairaalat voivat myös keskittyä minimoimaan toiminnalliset haasteet, jotta työntekijät eivät uuvu tavanomaisen rutiinin aikana. Jos sairaalat eivät muuten keskity työntekijöiden osaamisen rakentamiseen ja parantamiseen, ne eivät välttämättä pysty hoitamaan ja osallistumaan kriisinhallintaan. Näin ollen terveydenhuollon tiimin lisääminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä valmistautua seuraavan pandemian varalta.

5. Rahoitusmallin Uudelleenarviointi
Jokaisella saavutuksella on epäilemättä hintansa. Sama koskee seuraavan pandemian torjuntaa. Koska nykyinen pandemia on osoittanut useita puutteita terveydenhuollon laitosten, mukaan lukien rajallinen rahoitus. Siksi heidän rahoitusmallinsa uudelleenarviointi on myös perustavaa laatua oleva harkinnan aihe valmistauduttaessa tuleviin hätätilanteisiin.

Yksi suurimmista edistysaskeleista on taloudellisten resurssien puute, joka vaikeuttaa terveydenhuollon laitosten päivittäistä toimintaa. Kuka tietää, tuleva pandemia tuottaa vielä vahingollisempia tuloksia. Lisäksi nykyisellä terveydenhuollon infrastruktuurilla ei ole valmiuksia ylimääräisiin varauksiin ennalta arvaamattomien kriisien varalta. Se tarkoittaa, että seuraava pandemia voi haitata terveydenhuoltolaitosten nykyisiä toimintoja.

Rahoituksen puute ei kuitenkaan ole asia, jota sairaalat voivat yksin ratkaista. He tarvitsevat rahoittajien ja sijoittajien apua. Nämä kumppanit voivat osallistua ammattilaisten taitojen kehittämismahdollisuuksien luomiseen tai varustaa terveydenhuollon infrastruktuuria. Samoin myös sairaalat voivat esittää asiansa hallituksen edustajille ja hakea tarvittavaa apua. Vaihtoehtoisesti sairaalat voivat myös tarkastella uudelleen sisäisiä kulujaan ja selvittää tapoja minimoida tappiot.

Päätelmä
Kirjaus korostaa, että hoitolaitosten nykytilanne ei välttämättä riitä tulevien pandemioiden hoitamiseen. Tulevat pandemiat voivat olla vielä vaarallisempia ja musertavampia. Terveydenhuoltolaitokset tarvitsevatkin perusteellisen arvioinnin kehyksestään ja tehostavat valmiuttaan sen mukaisesti. Ne eivät kuitenkaan voi kehittyä itsestään. Ilman useiden muiden alojen ja sidosryhmien tukea ja helpotuksia koko terveydenhuoltojärjestelmä joutuu kohtaamaan saman kohtalon kuin meneillään oleva pandemia.

Leave a Reply